Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam.
7343 lượt xem bởi

 

Ngày

Tên ransomware

Mẫu trên VirusTotal

Ghi chú

31/12/2017

Pulpy

https://goo.gl/j597G8

https://goo.gl/qYChJh  

 

30/12/2017

TastyLock

https://goo.gl/gLpNY8

#CryptoMix

29/12/2017

MadBit

https://goo.gl/TY6Yqi

 

28/12/2017

Bitcoin 2.5

https://goo.gl/enMWi9

 

27/12/2017

Razy (.razy)

https://goo.gl/dZftiQ

#Korea File-Locker

25/12/2017

Genobot

https://goo.gl/9YqXVP

https://goo.gl/cALJTf

#HiddenTear

22/12/2017

GlobeImposter (.DOC)

https://goo.gl/oLqxpc

 

21/12/2017

File-Locker (.locked)

https://goo.gl/ZwtYtk

 

20/12/2017

French Retis

https://goo.gl/ucwqgx

 

19/12/2017

Satan Cryptor 2.0

https://goo.gl/V74p9i

 

18/12/2017

Cryptomaniac

https://goo.gl/QPdvpz

 

17/12/2017

Zlocker

https://goo.gl/jpk7tt

https://goo.gl/pTtv1U

 

16/12/2017

Godra

https://goo.gl/SzahUS

 

 

RansomVer

https://goo.gl/dbDeDC

 

15/12/2017

HC7 (.DS335)

https://goo.gl/vWTbDy

 

 

Satan's Doom

https://goo.gl/JkJQNk

Có thể mở khoá

 

RanDsomeWare

https://goo.gl/xZHxAr

 

 

NoWay

https://goo.gl/2XJHwJ

 

14/12/2017

Noblis

https://goo.gl/4x1gdf

 

 

WinLock2

https://goo.gl/c2kT2G

#Call of Duty WWII

 

Payment Ransomware

https://goo.gl/4Z7n5h

Có thể mở khoá

 

Cardsome

https://goo.gl/KmG8TW

 

13/12/2017

Cry- TrOwX

https://goo.gl/z1T6Pc

 

 

TrOwX

https://goo.gl/qqSLgU

 

12/12/2017

RansomMiner

https://goo.gl/wm99z1

#Korea

FileSpider

https://goo.gl/xBQWXL

 

MrCyber

https://goo.gl/xrZZv3

 

11/12/2017

Cute

https://goo.gl/7RqM5z

 

 

NxRansomware

https://goo.gl/zn9X6A

#I'll Make Your Cry

10/12/2017

ClicoCryptor-2

https://goo.gl/siYnJo

 

 

D4rkL0cker

https://goo.gl/isRxax

 

09/12/2017

ClicoCryptor

https://goo.gl/Wf6bTB

 

08/12/2017

Santa Encryptor

https://goo.gl/EF8QLg

 

07/12/2017

Merry Xmas 2017

https://goo.gl/AtCqAz

 

06//12/2017

Hc7GOTYA

https://goo.gl/z2GyQi

 

05/12/2017

Java BTCWare

https://goo.gl/u3gmLZ

 

 

ExecutionerPlus

https://goo.gl/EGHVxE

#Cryptojoker

04/12/2017

French  HiddenTear

https://goo.gl/e4AsVB

 

03/12/2017

Handsomware

https://goo.gl/yPdj8T

 

 

Crypt0

https://goo.gl/mwN4GF

#HiddenTear

 

Java Crysis

https://goo.gl/d7HPsz

#Java Dharma

 

Shadow blood

https://goo.gl/xAWHhY

#HiddenTear

02/12/2017

r4ns0mw4r3

https://goo.gl/Zo2vF1

#HiddenTear

 

Napoleon

https://goo.gl/aZ5QH7

 

 

Eternity

https://goo.gl/t7mxa3

Có thể mở khoá

 

Vietnamese Jcode (.MTC)

https://goo.gl/XjVPyE

Có thể mở khoá

 

Payment in-dev

https://goo.gl/e4fsP5

 

 

RansomMine

https://goo.gl/U2bxom

 

01/12/2017

Hc6 (.fucku)

https://goo.gl/zrrLWX

Có thể mở khoá

 

WantMoney

https://goo.gl/8xbZPi

 

 

Italian  Screenlocker

https://goo.gl/Bdv3r1

Có thể mở khoá

30/11/2017

NETCrypton

https://goo.gl/QQzJnZ

 

 

WannaPeace

https://goo.gl/h24XUL

#Brazilian

29/11/2017

Crypt12

https://goo.gl/oNBmhJ

Có thể mở khoá

 

Ranion 1.07

https://goo.gl/iiyCFD

 

 

Test Cryptomix (.TEST)

https://goo.gl/DwsUJZ

 

28/11/2017

StorageCrypter

https://goo.gl/4mppK2

 

27/11/2017

ExoBuilder (.exo)

https://goo.gl/ZP484q

#Exelic

 

Hitler

https://goo.gl/DDWmHt

 

26/112017

Adolf Hitler New Folder

https://goo.gl/CzoeeX

 

 

MerryXmas

https://goo.gl/Yrbksp

 

25/11/2017

Girlsomware

https://goo.gl/cDQM9o

 

24/11/2017

Scarab

https://goo.gl/PKDrgw

 

 

Portuguese

https://goo.gl/vVY2Cp

Có thể mở khoá

23/11/2017

Cryp70n1c Army's

https://goo.gl/q7Sj5P

#HiddenTear

 

 Katafrank

https://goo.gl/qqzG6H

 

22/11/2017

IGotYou

https://goo.gl/LfL9WS

 

 

qGK Ransomware

#Macro

https://goo.gl/G83BpK

https://goo.gl/pCYjJZ

https://goo.gl/AizuVQ

BÀI VIẾT CHI TIẾT

21/11/2017

Locket

https://goo.gl/PbE7sK

 

20/11/2017

CryptolockerEmulator

https://goo.gl/oA4Q2o

 

19/11/2017

Wannabe In-dev

https://goo.gl/b4GQSt

 

 

FlyStudio

https://goo.gl/zyj3cZ

 

18/11/2017

WannaDie (.wndie)

https://goo.gl/hgxji1

 

17/11/2017

RASTAKHIZ

https://goo.gl/GMRDdH

 

 

BASS-PES

https://goo.gl/cA69Uh

#Russian WannaCry

 

GodHand

https://goo.gl/NbW3gG

#Screenlocker

16/11/2017

0000

https://goo.gl/VY4LbF

#Cryptomix

 

WannaSmile

https://goo.gl/t7Wke7

 

15/11/2017

RansWare

https://goo.gl/sd2AuQ

 

 

Buggy Amnesia2 (.am)

https://goo.gl/T6LvtL

Có thể mở khoá

 

Screenlocker Sample

https://goo.gl/sMHNTb

Có thể mở khoá

 

XZZX

https://goo.gl/ShqDQe

 

 

Reyptson

https://goo.gl/6v1Sjz

 

 

BTCWare Payday

https://goo.gl/r3HLki

 

 

France

https://goo.gl/qobEpa

#HiddenTear

 

Microcop

https://goo.gl/2mqQN7

#Crypt888

 

Relec

https://goo.gl/ksdSMZ

 

 

pablukl0cker

https://goo.gl/r2mWoj

 

14/11/2017

Evasive HT

https://goo.gl/H8Udky

#HiddenTear

13/11/2017

jCandy

https://goo.gl/Vk1ZET

 

12/11/2017

Cyber Police HT

https://goo.gl/ShMpkU

 

 

Goofed

https://goo.gl/ESjfCE

 

11/11/2017

SAD (.<hex>)

https://goo.gl/KH7c4T

 

 

Foxy

https://goo.gl/WxCSxB

 

10/11/2017

LOL

https://goo.gl/LgDLmQ

 

 

Sigma

https://goo.gl/swFQi5

 

 

Cobra Cysis

https://goo.gl/Mgnvdk

 

09/11/2017

Christmas

https://goo.gl/AbpU3r

#Early Santa

08/11/2017

HappyLocker

https://goo.gl/vJ6k6R

 

 

Ordinypt

https://goo.gl/TGg53d

#HSDFSDCrypt

 

Jhash #Banco HT

https://goo.gl/GEuUZv

#HiddenTear

07/11/2017

Screenlocker Sample

https://goo.gl/x8UFZh

#Screenlocker

06/11/2017

Waffle

https://goo.gl/tTS98V

 

 

BancoCrypt

https://goo.gl/zrn3Nz

 

05/11/2017

GIBON

https://goo.gl/9Fd6HV

Có thể mở khoá

 

pablukl0cker 3.0

https://goo.gl/cNL4KT

 

04/11/2017

Teamo #Zika

https://goo.gl/LCVzYn

 

 

Curumin

https://goo.gl/wYhLmC

 

03/11/2017

ONI

https://goo.gl/sncafy

 

 

Skull HT

https://goo.gl/2QfFTo

 

 

Hermes 2.1

https://goo.gl/wrioRY

 

02/11/2017

Kristina

https://goo.gl/iipyN5

 

31/10/2017

Gendarmerie

https://goo.gl/t442hE

 

30/10/2017

xRansom

https://goo.gl/j1STWk

 

29/10/2017

Kerkoporta

https://goo.gl/oErDm4

 

28/10/2017

Fileice

https://goo.gl/LHTuvD

 

27/10/2017

b007 YYTO

https://goo.gl/CQUr1t

 

 

Matrix

https://goo.gl/NCVX3g

 

 

XiaoBa

https://goo.gl/EVPkVm

 

26/10/2017

Losers

https://goo.gl/bLPNoz

#Nemesis/Cry36

 

WannybeHappy

https://goo.gl/aqZ418

 

 

Trick or Treat

https://goo.gl/t3nMQy

 

25/10/2017

AllCry

https://goo.gl/UG6syQ

 

24/10/2017

Comrade HT

https://goo.gl/Un5gzR

 

 

Ordinal

https://goo.gl/yN9J93

 

 

Bab Rabbit

https://goo.gl/KLSm2p

BÀI VIẾT CHI TIẾT

23/10/2017

Pennywise Jigsaw

https://goo.gl/xhQzgb

 

20/10/2017

A-Hole of Ransomware

https://goo.gl/y8si7B

 

19/10/2017

LockeR

https://goo.gl/xTViym

#The Magic

 

Magniber

https://goo.gl/Gn46uL

#My Decrypter

 

Blind

https://goo.gl/s4Yssh

 

18/10/2017

Tyran

https://goo.gl/dXU2cN

#DUMB #Farsi

 

LordOfShadow

https://goo.gl/XKt1b2

#HiddenTear

 

Eicar Test

https://goo.gl/fXCuu2

 

 

Viiper

https://goo.gl/w2Y3Uw

 

17/10/2017

CryEye

https://goo.gl/ywf8jH

#DoubleLocker

 

Shima

https://goo.gl/o9AGqX

 

 

CCord SystemLocker

https://goo.gl/pwPuXT

#Screenlocker

 

Anubi

https://goo.gl/jH6FfA

 

 

CryptoDemo

https://goo.gl/rVTcdP

 

15/10/2017

Locky Asasin

https://goo.gl/9qw2Sx

 

13/10/2017

Cryptomix (.x1881)

https://goo.gl/YKNgFW

 

11/10/2017

BlackMist

https://goo.gl/PHUnCE

 

10/10/2017

AnonCrack

https://goo.gl/8XY5vY

#HiddenTear

 

Unlock92

https://goo.gl/SiavHS

 

 

Brazilian

https://goo.gl/68CQS2

#BugWare

 

Atchbo

https://goo.gl/KxWPpH

 

09/10/2017

TurkeyRansom

https://goo.gl/pTYq7Z

#Screenlocker

08/10/2017

HappyCrypter

https://goo.gl/bawMiP

 

06/10/2017

CryptConsole2

https://goo.gl/Cqzhdf

 

05/10/2017

Booyah

https://goo.gl/oCuU6M

#Salam

30/09/2017

Paradise

https://goo.gl/LeRiFB

 

29/09/2017

LaserLocker

https://goo.gl/mi7d2G

#SurveyScreenlocker

28/09/2017

THTLocker

https://goo.gl/eKpRF3

 

27/09/2017

Ghost-Locker

https://goo.gl/2H2CjK

#AnarchyGhost

26/09/2017

Ykcol-Locky

https://goo.gl/cFQt79

#Crypto_Lab

25/09/2017

RedBoot

https://goo.gl/7Bveyd

 

 

CryptoClone

https://goo.gl/kVs2xQ

#CryptoLocker

24/09/2017

Onion3Cry

https://goo.gl/pJxoZY

 

23/09/2017

PoetralesanA

https://goo.gl/D7q1Y5

#Screenlocker

22/09/2017

nRansom

https://goo.gl/axfs8q

#nLocker

 

CyberSoldier

https://goo.gl/udEeUt

 

 

Message Of Death

https://goo.gl/DWrnAK

 

 

Technicy

https://goo.gl/w7YBsT

 

 

Shark CryptoMix

https://goo.gl/DQzJMT

 

 

#Screenlocker

https://goo.gl/kdPpbv

 

21/09/2017

FBI

https://goo.gl/7QC16P

#Screenlocker

 

Cyberdrill

https://goo.gl/qCWDAW

 

20/09/2017

RotorCrypt

https://goo.gl/XEaq32

 

 

German HTA

https://goo.gl/T5Aapy

 

 

Yyto

https://goo.gl/XAqdZt

 

 

Zoneware

https://goo.gl/7CTafb

 

 

Cyberdrill2

https://goo.gl/Uq2z2c

#Arabic

19/09/2017

Payload

https://goo.gl/2h4Qnw

 

17/09/2017

CryptoJoker 2017

https://goo.gl/dXZPUm

 

 

InfinityLock

https://goo.gl/EeRgrP

 

 

SuperB

https://goo.gl/XhvjAA

 

16/09/2017

Hackers Invasion

https://goo.gl/j7QN1K

#NIBIRU

15/09/2017

Kryptonite

https://goo.gl/997nio

#RBY

 

Pendor

https://goo.gl/2bmt9b

 

14/09/2017

Mystic

https://goo.gl/NFy8VU

 

 

Ranso

https://goo.gl/fVvARj

 

 

BlackHat

https://goo.gl/JHKzzu

 

13/09/2017

PayOrDie

https://goo.gl/n2XSVR

 

 

Ungluk

https://goo.gl/KoTeb3

 

12/09/2017

RestoLocker

https://goo.gl/MTYVTm

 

 

SoFucked (.fff)

https://goo.gl/K3kxs7

 

11/09/2017

CatLocker

https://goo.gl/izwFAj

 

 

Globe2

https://goo.gl/cAvxt1

 

10/09/2017

iRansom

https://goo.gl/gS3iH6

 

 

Korean (.LMT)

https://goo.gl/sj8vF2

#Jcoder

09/09/2017

Ranion 1.06

https://goo.gl/MWPjzw

 

08/09/2017

Hacked

https://goo.gl/7qZuMK

 

 

Fransomware

https://goo.gl/6HH8dn

 

 

ArmaLocky

https://goo.gl/fZqeVz

#FakeLocky

 

Zencrypt

https://goo.gl/hKs8dh

 

 

Ergop.A (.991)

https://goo.gl/Zqsei5

#Locky#Cerber

07/09/2017

DilmaLocker

https://goo.gl/Ryphx6

 

 

Shrek

https://goo.gl/JtoJnT

 

 

Amnesia (.wncry)

https://goo.gl/gSSgte

 

06/09/2017

Shiva

https://goo.gl/XRr4WE

 

 

Turkish ApoloLocker

https://goo.gl/G3y8di

 

05/09/2017

Russian#TWLWLocker

https://goo.gl/Aa2e1U

#Screenlocker

 

BWH Banned

https://goo.gl/9xqB1M

#Screenlocker

 

Saramat

https://goo.gl/jnHZNG

#HiddenTear

 

Nulltica

https://goo.gl/7DPBdR

#HiddenTear

 

Ultimo

https://goo.gl/dR8hRm

#HiddenTear

04/09/2017

DMALoker 3.0

https://goo.gl/EUFybs

 

 

Ogre

https://goo.gl/m6v4hP

 

01/09/2017

Princess

https://goo.gl/gqME51

#PrincessLocker

31/08/2017

Spanish #Jolly Roger

https://goo.gl/7ZpHUL

#HiddenTear

 

Trollish

https://goo.gl/gAVRjc

 

30/08/2017

Akira

https://goo.gl/5rGyqD

 

 

CryING

https://goo.gl/hMMwku

 

 

Haze

https://goo.gl/jG73St

 

 

Sadly #RanRans

https://goo.gl/bnbS3E

 

 

Blue Eagle

https://goo.gl/HuwkMi

#HiddenTear

 

Sure

https://goo.gl/xa6cEV

 

 

OhNo!

https://goo.gl/mXQ2U6

 

 

Lukitus

https://goo.gl/aTMe48

#Locky#Cerber

 

CyberSplitter

https://goo.gl/db7jkJ

#TrojanDz

 

In-dev

https://goo.gl/SRpiYB

 

 

KeyMaker

https://goo.gl/FXvh4Z

#HiddenTear

29/08/2017

StrawHat

https://goo.gl/vxaxzn

 

 

Genasom

https://goo.gl/SJ1Jbd

 

 

#Screenlocker

https://goo.gl/iMHhLz

Có thể mở khoá

 

RansomPrank

https://goo.gl/zp3UzL

Có thể mở khoá

28/08/2017

Wooly

https://goo.gl/WvFQbW

 

27/08/2017

DEFRAY Ransomware

https://goo.gl/LbK414

BÀI VIẾT CHI TIẾT

 

MindSystem

https://goo.gl/sRf6LC

 

 

Ekoparty

https://goo.gl/PgDZ8p

#HiddenTear

26/08/2017

PA-SIEM

https://goo.gl/6BieY2

 

 

BabbuFuact

https://goo.gl/kT4kZT

 

25/08/2017

Arena Crysis

https://goo.gl/xChSSB

 

 

KarstenHahn

https://goo.gl/dWrGFM

 

 

Bkav Ransomware

https://goo.gl/5niGFH

#Bam!#WhiteHat

 

Blackout

https://goo.gl/aAPhhG

 

24/08/2017

MyLittleRansom

https://goo.gl/EKNtsn

 

 

Cyron

https://goo.gl/hwoXFd

 

 

Xolzsec

https://goo.gl/Pc1AEy

 

 

SageCrypt (.EMPTY)

https://goo.gl/a4waV7

 

23/08/2017

FlatChestWare

https://goo.gl/EJkfvX

#HiddenTear

 

French

https://goo.gl/qGw75v

#HiddenTear

22/08/2017

Kappa (.OXR)

https://goo.gl/dxj9qp

#evasive

 

Generic

https://goo.gl/XHztJc

 

 

Polish Jisaw

(.pabluklocker)

https://goo.gl/9Cnmcx

 

21/08/2017

Lukitus #kadena

https://goo.gl/dZqkj4

#locky#cerber

 

Crypter Avancado

https://goo.gl/TtWRXG

 

 

Polish#screenlocker

https://goo.gl/76Rvsi

Có thể mở khoá

 

#screenlocker

https://goo.gl/uoohXn

Có thể mở khoá

20/08/2017

TrojanDz (.Isis)

https://goo.gl/CGf4nA

 

19/08/2017

ClicoCrypter

https://goo.gl/CkThzJ

 

18/08/2017

Zalupaid

https://goo.gl/KMRjMk

 

 

Matroska

https://goo.gl/5xxn52

 

 

MoonCrypter

https://goo.gl/mzktUp

 

 

Wood Man #screenlocker

https://goo.gl/atbxYZ

Có thể mở khoá

17/08/2017

MBRLock

https://goo.gl/1fsca6

 

16/08/2017

Bransomware (.GG)

https://goo.gl/FgmG7H

 

 

InfiniteTear

https://goo.gl/NURqDy

 

 

ShinigamiLocker

https://goo.gl/nd1WkR

 

15/08/2017

RotoCrypt

https://goo.gl/GPpxMW

 

14/08/2017

Syncrypt

https://goo.gl/9bqjGu

 

13/08/2017

NullRansomware

https://goo.gl/vc9ke4

 

12/08/2017

UEFI

https://goo.gl/mNv2aa

 

 

Rumblegoodboy

https://goo.gl/q4dJ4A

 

11/08/2017

Joke

https://goo.gl/rZu7gZ

#ScreenLocker

 

Israbye

https://goo.gl/3oCVTh

 

10/08/2017

CryptoJoker

https://goo.gl/m6nqHX

 

 

WininiCrypt

https://goo.gl/DAZaZZ

 

09/08/2017

WanaCry4

https://goo.gl/PbN5eR

#CryptoWire

 

Diamond

https://goo.gl/59pQFn

 

 

Ogonia

https://goo.gl/FF6gvC

 

 

FDP Oxar

https://goo.gl/qMKRyi

 

 

Mamba

https://goo.gl/Q6CUUD

 

08/08/2017

Hello

https://goo.gl/D4DmpY

 

 

Hells

https://goo.gl/kqMqAq

 

 

Balbaz

https://goo.gl/sWmKhL

 

 

ChinaYunLong (.yl)

https://goo.gl/d6Knmv

 

07/08/2017

Vortex

https://goo.gl/2RjbPY

#Polski

 

Blackout

https://goo.gl/BqDJSN

 

 

CNC CryptoMix

https://goo.gl/LhB7jC

 

06/08/2017

Why-Cry #TPS 2.0

https://goo.gl/o3HDcq

Có thể mở khoá

05/08/2017

3301 Ransomware

https://goo.gl/ysCa5Z

 

04/08/2017

eBayWall

https://goo.gl/WZ4naZ

#RansomwareWithStory

03/08/2014

Cryptowire

https://goo.gl/aUmngK

#AutoIt

 

LockBox

https://goo.gl/MjwLRZ

 

 

ProzrLock

https://goo.gl/bB2g5d

#AutoDecrypt

 

 GoLang

https://goo.gl/XybSCv

 

02/08/2017

SevenDays

https://goo.gl/fvif5b

 

 

Lithuanian

https://goo.gl/5T4e8Q

 

 

RSA2048Pro

https://goo.gl/pmfxaD

 

 

EbayWall

https://goo.gl/Eo8Gkz

 

 

Robinhood

https://goo.gl/cLrrA5

 

 

BitPaymer

https://goo.gl/zqXrbn

 

01/08/2017

Sifreli

https://goo.gl/2ueQiW

 

 

FileRekt

https://goo.gl/hLsxbV

 

 

AAC

https://goo.gl/gcQ2xw

 

 

WannaCryOnClick

https://goo.gl/FMUn2d

 

31/07/2017

Storm

https://goo.gl/Y6WAFg

 

 

CryptoShadow

https://goo.gl/8cnUxS

 

 

A1Lock

https://goo.gl/1nY2Aw

 

30/07/2017

OXAR

https://goo.gl/xLXvho

 

 

Scotch Tape Locker

https://goo.gl/Ydyzm5

 

 

Neshta

https://goo.gl/zFsaA7

 

 

MyLitteRansom

https://goo.gl/QF9EJF

#CuteRansome

29/07/2017

Gryphone

https://goo.gl/y45LE4

 

28/07/2017

InVincible

https://goo.gl/FtMFCD

 

 

GhostCrypt

https://goo.gl/LCXnqN

 

 

ABCLocker

https://goo.gl/18BVa5

#CloudSword

 

Spongebog

https://goo.gl/FtSp8x

 

27/07/2017

PETYA Ransomware

https://goo.gl/1YRGPY  

BÀI VIẾT CHI TIẾT

 

Accdfisa

https://goo.gl/MwHC9Z

 

 

Moware

https://goo.gl/nJZ6XK

#WannaFly

 

Nemesis

https://goo.gl/TZCybG

#CrypON

 

Zuahahhah

https://goo.gl/JuCHU7

#FileCoder

 

RanDsomeWare

https://goo.gl/jYcjfC

 

26/07/2017

WindowsLoker

https://goo.gl/ugAqkW

 

 

Serpent (.srpx)

https://goo.gl/dRAaqv

 

 

ENIGMA

https://goo.gl/kQRvD9

 

25/07/2017

Atom

https://goo.gl/3j9pH9

 

 

DCry

https://goo.gl/xiyw9S

Có tool giải mã

24/07/2017

FakeWannaCry

https://goo.gl/1FwyHk

 

23/07/2017

ZeroRansom (.Petya)

https://goo.gl/Gmy7wy

#Jcodec

22/07/2017

Bitshifter

https://goo.gl/d6cRxc

 

21/07/2017

WPEncrypt

https://goo.gl/qhbD2d

 

 

NoobCrypt

https://goo.gl/YV6SJx

 

 

SnakeLocker

https://goo.gl/f9VBiq

#.TGIF

 

Cryakl

https://goo.gl/SwS6fV

 

20/07/2017

Matroska

https://goo.gl/gbpWK1

 

 

OzazaLocke

https://goo.gl/eyiDbr

 

 

Blackout

https://goo.gl/CtoucZ

 

19/07/2017

ASN1

https://goo.gl/jM8AA6

 

 

Mr403Forbidden (.alosia)

https://goo.gl/dMmLcz

Có thể mở khoá

 

Unlock92 (.crptd)

https://goo.gl/idWYDT

#Naampa

18/07/2017

Explorer V1.58

https://goo.gl/WqKKu4

 

 

OopsLocker

https://goo.gl/dT1uRz

 

17/07/2017

Reyptson

https://goo.gl/XQvhtm

 

 

Viro

https://goo.gl/MZyvd6 

 

 

Crypter

https://goo.gl/VYHyFL

 

15/07/2017

Jolly

https://goo.gl/Evsvaz

#Roger

14/07/2017

Ransed

https://goo.gl/YX4HDV

 

 

Nmoreira aka

https://goo.gl/JxrGfg

#Xpad aka #XratLocker

 

NxRansomware

https://goo.gl/N6ppRL

 

 

HPCerber

https://goo.gl/bbFTDA

 

12/07/2017

PurgeRansomware

https://goo.gl/T32JqX

Có thể mở khoá

 

Brlock

https://goo.gl/ykJCni

 

 

Cry36

https://goo.gl/uMRtPr

#Nemesis

11/07/2017

Scorpio

https://goo.gl/2bwQfH

 

10/07/2017

Unlock26

https://goo.gl/XqU8Z2

 

 

BBFK

https://goo.gl/5bztwc

 

 

BrainLag

https://goo.gl/9zgk94

 

09/07/2017

Mamoshii

https://goo.gl/19U1HQ

#Mamoru

08/07/2017

Dcry

https://goo.gl/69GrZR

Có thể mở khoá

07/07/2017

ElmersGlue_3

https://goo.gl/EvPCtm

Có thể mở khoá

 

Fenrir

https://goo.gl/zju67M

 

 

Mole

https://goo.gl/EWnpqL

 

 

Hell

https://goo.gl/gKRSvq

 

06/07/2017

FakeEncrypt

 https://goo.gl/ibep3N

#ScreenLocker

 

Kuntzware

https://goo.gl/Lx3bFc

 

 

Nemucod-AES

https://goo.gl/S8vJci

 

 

Nymaim

https://goo.gl/fJ2szh

 

05/07/2017

Takeom

https://goo.gl/ZnNiMa

 

 

Wanna.NET

https://goo.gl/r7a2G5

#Made in China

 

Azer

https://goo.gl/dixQFp

 

 

J-Ransomware (.LoveYou)

https://goo.gl/LsjYhK

Có thể mở khoá

 

zScreenlocker

https://goo.gl/TcmRov

 

 

RanRans

https://goo.gl/R9Hds7

 

04/07/2017

ZeroRansom (.z3r0)

https://goo.gl/N1VesC

 

 

Hell

https://goo.gl/dhYdSp

#Radiation

 

ShellLocker

https://goo.gl/njZeu7

 

03/07/2017

Random6

https://goo.gl/orn2Rh

 

 

Ttalian

https://goo.gl/1jpBr6

#PEC 2017

 

Pclock

https://goo.gl/qt2cHR

 

 

BTCware Aleta

https://goo.gl/DzxDuq

 

 

Battlefield

https://goo.gl/qCzE5U

 

 

Karo (.ipygh)

https://goo.gl/To6FKq

 

 

Unikey ransomware (.locked)

https://goo.gl/AzMMXK

 

02/07/2017

CRBR

https://goo.gl/U4hYtP

 

 

FakeCerber

https://goo.gl/6C3Vux

#ScreenLocker

01/07/2017

WannaCry.Net

https://goo.gl/kXHs46

 

 

PyCoder

https://goo.gl/MsvDBM

 

30/06/2017

ViACrypt

https://goo.gl/3FC33n

 

 

Go

https://goo.gl/RZa6zN

 

 

Kryptonite

https://goo.gl/HaXxoc

 

29/06/2017

Gansta

https://goo.gl/ZYVLfX

 

 

Pscrypt

https://goo.gl/2aGCF3

 

 

DoNotChange

https://goo.gl/oV6dV2

 

 

ABCScreenLocker

https://goo.gl/BsahWb

ScreenLocker

 

Bubble

https://goo.gl/tfuatJ

Có tool giải mã

 

MMM

https://goo.gl/dnbdaG

 

 

Teslaware

https://goo.gl/7pgYoE

 

28/06/2017

SamSam

https://goo.gl/sDAegK

 

 

WannaCry clone

https://goo.gl/NkvTKa

 

27/06/2017

Mole02

https://goo.gl/GqA5jd

Có tool giải mã

26/06/2017

Czech

https://goo.gl/h4uZZz

 

24/06/2017

DecrptOr 3.2

https://goo.gl/YB5vBg

 

23/06/2017

AlixSpy

https://goo.gl/zCokBi

#ScreenLocker

 

QuakeWay (.org)

https://goo.gl/CLYZ7E

Có tool giải mã

 

Explerer (.readIT)

https://goo.gl/3z4pKK

 

22/06/2017

WinUpdatesDisabler (.zbt)

https://goo.gl/cpLd3Z

 

21/06/2017

Sandwidch

https://goo.gl/jo88Ni

Có thể mở khoá

 

NSMF

https://goo.gl/5LcqdE

 

 

Dumb

https://goo.gl/3YyYvx

 

20/06/2017

Joyjan-Syria (.wannacry)

https://goo.gl/ArzeMN

 

19/06/2017

Cryforme

https://goo.gl/WHKH6h

 

17/06/2017

CryptoSpider

https://goo.gl/tMvYfW

 

15/06/2017

WhyCry

https://goo.gl/Uob9ie

 

14/06/2017

MasterLock (.master)

https://goo.gl/RV89MY

Có tool giải mã

13/06/2017

CA$HOUT 

https://goo.gl/1cQlD3

 

 

PaySafeCard

https://goo.gl/KzGo8D 

 

 

FTSCode

https://goo.gl/dMzron 

 

 

GPAA (.cerber6)

https://goo.gl/Zv4RTc 

 

 

HiddenTear (.Facebook)

https://goo.gl/WQozyx 

 

 

Oopsramen

https://goo.gl/KkpFeP

 

12/06/2017

Jigsaw (.ghost)

https://goo.gl/AzGzzT 

Có tool giải mã 

 

ElmersGlue

https://goo.gl/BS1aga 

Có thể mở khoá

 

Spectre

https://goo.gl/lGQIHF 

 

 

CryptoGod (.payforunlock)

https://goo.gl/4DOha1 

 

11/06/2017

Dutch (..R4bb0l0ck)

https://goo.gl/ByUzZJ 

 

 

svpps.xyz

https://goo.gl/LCeL78

#ScreenLocker

10/06/2017

GlobeImposter (.MIXI)

https://goo.gl/aKVAko 

 

09/06/2017

Executioner

https://goo.gl/YZlEjl 

 

08/06/2017

MrLocker

https://goo.gl/2kdoKT 

Có thể mở khoá

 

BeethoveN 

https://goo.gl/QVR55f 

 

 

KKK 

https://goo.gl/Sb39Vm 

 

 

Jigsaw (.R3K7M9)

https://goo.gl/UkyokI 

Có tool giải mã

 

DynACrypt 

https://goo.gl/s2Kh1V 

 

07/06/2017

VBS

https://goo.gl/EtMSTe 

 

 

CryMore

https://goo.gl/nKz6NU 

 

 

Zilla

https://goo.gl/IaKKsO 

 

 

Winrar

https://goo.gl/g5eWam

 

06/06/2017

YouTube Ransomware

https://goo.gl/Tn1o7V 

Có thể mở khoá

 

SmartRansom

https://goo.gl/Qexg7C 

 

 

TheDarkEncryptor

https://goo.gl/ZPbE3z

 

 

$ucyLocker (.WINDOWS)

https://goo.gl/LFDe2P 

 

 

Ogre

https://goo.gl/tKlOnQ  

 

 

R3store

https://goo.gl/2IOVb1 

 

 

Jigsaw (.lost)

https://goo.gl/y9rboC 

Có tool giải mã

 

TheDarkEncryptor

https://goo.gl/IkR8dy 

 

 

SintaLocker

https://goo.gl/L8AGnF 

 

05/06/2017

Josky

https://goo.gl/j9pQnE 

#ScreenLocker

 

TeslaWare

https://goo.gl/6obKpH 

 

 

Deos 

https://goo.gl/BSVXUB 

 

 

MoWare H.F.D 

https://goo.gl/G86v0e 

 

04/06/2017

OoPS (.ramen)

https://goo.gl/ZKT7Oy 

 

03/06/2017

Ramsey

https://goo.gl/XeEjjZ 

 

 

EdaNap

https://goo.gl/SUOcdX 

 

 

FTSCoder 

https://goo.gl/sVCcuK 

 

02/06/2017

BlueHowl

https://goo.gl/lbpgoS 

#ScreenLocker

 

Luxnut 

https://goo.gl/fCo7IW 

 

 

KillSwitch 

https://goo.gl/uguzjE 

 

01/06/2017

Thor

https://goo.gl/1VN6Wk

 

 

Im Sorry

https://goo.gl/GKQGvl 

 

 

Resurrection

https://goo.gl/kUytpS 

 

 

Kamil

https://goo.gl/IUl8pr 

 

 

R3Store

https://goo.gl/0x3qmE 

 

 

Jigsaw (.beep)

https://goo.gl/9StuKo 

 

 

Cry9

https://goo.gl/MLBGe5 

 

 

Anime

https://goo.gl/7Q12Am 

#ScreenLocker

 

BrickR

https://goo.gl/anIhcb 

 

 

Ramenware 

https://goo.gl/Tcj4dn 

 

 

GrodexCrypt

https://goo.gl/gzf4mU 

Có tool giải mã của Avast

 

ResenWare

https://goo.gl/6Yt6nX

 

 

Gomme

https://goo.gl/f2H4du 

 

 

BlackSheep  (.666)

https://goo.gl/1xiA1D 

Có tool giải mã

30/05/2017

Adonio 

https://goo.gl/wSMxo0 

 

29/05/2017

Crying (Cry)

https://goo.gl/oWIppR

 

 

LockedByte (XOR.)

https://goo.gl/y4isZh 

 

 

DolphinTear

https://goo.gl/fsCKgd 

 

 

1337Locker (.adr)

https://goo.gl/fS1jB9 

 

 

FakeDMA(Locker 3)

https://goo.gl/iGJ2vr 

 

28/05/2017

Amnesia (.onion)

https://goo.gl/eyNYeu

 

 

WTDI 

https://goo.gl/dApgqZ 

 

27/05/2017

DMALocker 3

https://goo.gl/xmuCPF 

 

26/05/2017

LightningCrypt

https://goo.gl/UHA7pM

 

25/05/2017

ElmersGlue

https://goo.gl/0cLnbs 

 #ScreenLocker

 

Mancros+AI4939

https://goo.gl/fyMjKs 

 

24/05/2017

VisionCrypt

https://goo.gl/kXOCAv

 

 

CVLocker

https://goo.gl/NpyJv5 

ScreenLocker

23/05/2017

EternalRocks

27 Link full trong bài

 

 

Lockout 

https://goo.gl/vg9gcN

 

 

Hermes 2.0 

https://goo.gl/9WW5a2

 

22/05/2017

Jaff (.wlu)

https://goo.gl/StuYm3 

 

21/05/2017

EnkripsiPC 

https://goo.gl/Xtq7YV 

 

 

Domino 

https://goo.gl/V8VA8D 

 

 

CryPy 

https://goo.gl/6fX8c9 

 

20/05/2017

XData

https://goo.gl/KjPLLO 

Có tool giải mã

19/05/2017

Adylkuzz

https://goo.gl/9n9WBc 

 

18/05/2017

UIWIX

https://goo.gl/8c5z9j  

 

17/05/2017

CrySiS (.wallet)

https://goo.gl/NgyHXE 

Có tool giải mã của Avast.

 

Zelta

https://goo.gl/XU6rXH 

 

 

xCrypt

https://goo.gl/hF5tTz 

 

 

bCrypt

https://goo.gl/e9yw1m 

 

16/05/2017

Xorist (.SaMsUnG)

https://goo.gl/QrKKgJ 

 

 

FrozrLock

https://goo.gl/xneFLM 

Bài viết

15/05/2017

CryptoViki

https://goo.gl/OqLBpU 

 

 

DarkoderCryptor

https://goo.gl/8u04Cd 

 

14/05/2017

Dharma

https://goo.gl/W64Dny 

 

13/05/2017

GlobeImposter

(.2cXpCihgsVxB3)

https://goo.gl/zBgb3J

 

12/05/2017

WannaCry (.WNCRY)

https://goo.gl/LBclSW 

BÀI VIẾT CHI TIẾT

 

aCrypt

https://goo.gl/Sd1Bwv 

 

11/05/2017

TeslaCrypt v1

https://goo.gl/DTmGhr

 

 

Jaff

https://goo.gl/BdzIKJ 

 

 

Extractor 

https://goo.gl/yXvNyX 

 

 

LambdaLocker 

https://goo.gl/HlFQVR 

 

10/05/2017

BitKangoroo

(bitkangoroo@mail)

https://goo.gl/iGPFP0 

 Có tool giải mã

09/05/2017

RSAUtil (me@india.com)

https://goo.gl/FhOQOq 

 

08/05/2017

MIKOYAL

https://goo.gl/vkumjC 

 

07/05/2017

Enjey

https://goo.gl/c2RYlz 

 

06/05/2017

Globe v2 (.k11p)

https://goo.gl/pyOsh6 

 

05/05/2017

Globe3 (@ya.ru}lock )

https://goo.gl/4BXWrU 

 

04/05/2017

Clouded ((documents))

https://goo.gl/41zyaq 

 

03/05/2017

ShellLocker (.x0lzs3c)

https://goo.gl/8HH4rz

 

 

SamSam (.skjdthghh)

https://goo.gl/3vIyXo 

 

02/05/2017

vCrypt

https://goo.gl/M2xBf1

 

 

vCrypt1

https://goo.gl/ajI1oY 

 

 

HiddenTear (.Lockify)

https://goo.gl/ECDbor 

 

 

Stupid 9.xncrypt)

https://goo.gl/O3U5wL 

 

 

PyteHole

https://goo.gl/MTxT5G 

 

01/05/2017

GX40 (Update)

https://goo.gl/3ErO1P 

 

 

Trophar

https://goo.gl/7zkFka 

 

30/04/2017

AES-NI

https://goo.gl/VJrB8n 

 

 

Mole (.mole)

https://goo.gl/2vccy4 

Có tool giải mã

29/04/2017

Crypto v2.1

https://goo.gl/gAWGaq

 

28/04/2017

Turkish (update)

https://goo.gl/c3h2BK 

 

 

CoNFicker

https://goo.gl/dnFD5H 

 

27/04/2017

Maykolin

https://goo.gl/p2od26 

 

 

NM4

https://goo.gl/dnrEuz 

#NMoreira 4

26/04/2017

CrptXXX (.[].btcware)

https://goo.gl/xaZq5w 

 

25/04/2017 

Jigsaw (.fun)

https://goo.gl/1XFW9z 

 

 

JeepersCrypt