Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam.

Các chuyên gia bảo mật đã xác định được một dòng malware mới tên gọi EternalRocks (hay còn gọi là DoomsDayWorm) tự lây lan bằng cách khai thác lỗ hổng trong giao thức chia sẻ tệp tin SMB của Windows, nhưng khác với WannaCry Ransomware chỉ sử dụng hai công cụ khai thác lỗ hổng trong hệ thống Microsoft của NSA là EternalBlue và DoublePulsar thì EternalRocks malware khai thác cả bảy công cụ khai thác lỗ hổng của NSA bao gồm: 

  1. EternalBlue — Công cụ khai thác SMBv1.

  2. EternalRomance — Công cụ khai thác SMBv1.

  3. EternalChampion — Công cụ khai thác SMBv2.

  4. EternalSynergy — Công cụ khai thác SMBv3.

  5. SMBTouch — Công cụ giám sát SMB. 

  6. ArchTouch — Công cụ giám sát SMB. 

  7. DoublePulsar — Backdoor Trojan.

Tỷ lệ phát hiện EternalRocks trên VirusTotal (Samples of EternalRocks Malware)

1ee894c0b91f3b2f836288c22ebeab44798f222f17c255f557af2260b8c6a32d

3b4497c7f8c89bf22c984854ac7603573a53b95ed147e80c0f19e549e2b65693

6bc73659a9f251eef5c4e4e4aa7c05ff95b3df58cde829686ceee8bd845f3442

7b8674c8f0f7c0963f2c04c35ae880e87d4c8ed836fc651e8c976197468bd98a

9bd32162e0a50f8661fd19e3b26ff65868ab5ea636916bd54c244b0148bd9c1b

23eeb35780faf868a7b17b8e8da364d71bae0e46c1ababddddddecbdbd2c2c64

48b1024f599c3184a49c0d66c5600385265b9868d0936134185326e2db0ab441

70ec0e2b6f9ff88b54618a5f7fbd55b383cf62f8e7c3795c25e2f613bfddf45d

589af04a85dc66ec6b94123142a17cf194decd61f5d79e76183db026010e0d31

2094d105ec70aa98866a83b38a22614cff906b2cf0a08970ed59887383ee7b70

64442cceb7d618e70c62d461cfaafdb8e653b8d98ac4765a6b3d8fd1ea3bce15

20240431d6eb6816453651b58b37f53950fcc3f0929813806525c5fd97cdc0e1

44472436a5b46d19cb34fa0e74924e4efc80dfa2ed491773a2852b03853221a2

94189147ba9749fd0f184fe94b345b7385348361480360a59f12adf477f61c97

a7c387b4929f51e38706d8b0f8641e032253b07bc2869a450dfa3df5663d7392

a77c61e86bc69fdc909560bb7a0fa1dd61ee6c86afceb9ea17462a97e7114ab0

ad8965e531424cb34120bf0c1b4b98d4ab769bed534d9a36583364e9572332fa

aedd0c47daa35f291e670e3feadaed11d9b8fe12c05982f16c909a57bf39ca35

b2ca4093b2e0271cb7a3230118843fccc094e0160a0968994ed9f10c8702d867

c999bf5da5ea3960408d3cba154f965d3436b497ac9d4959b412bfcd956c8491

c4762489488f797b4b33382c8b1b71c94a42c846f1f28e0e118c83fe032848f0

cf8533849ee5e82023ad7adbdbd6543cb6db596c53048b1a0c00b3643a72db30

d43c10a2c983049d4a32487ab1e8fe7727646052228554e0112f6651f4833d2c

d86af736644e20e62807f03c49f4d0ad7de9cbd0723049f34ec79f8c7308fdd5

e049d8f69ddee0c2d360c27b98fa9e61b7202bb0d3884dd3ca63f8aa288422dc

f152ed03e4383592ce7dd548c34f73da53fc457ce8f26d165155a331cde643a9

fc75410aa8f76154f5ae8fe035b9a13c76f6e132077346101a0d673ed9f3a0dd

(Update 23/05/2017)


Công ty TNHH Tin Học Đô Nguyên
134/2B Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tin Học Đô Nguyên

Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam. © 2018