Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam.

I-AVAST CLEAR (hay còn gọi là Avast Uninstall Utility) giúp bạn gỡ bỏ các phiên bản của phần mềm diệt virus Avast và loại bỏ hoàn toàn các dấu vết của phần mềm này trên máy tính.

Hầu hết các phần mềm diệt virus và phần mềm bảo mật được tích hợp chặt chẽ với hệ điều hành. Do đó nếu khi cần phải gỡ bỏ chúng khỏi hệ thống mà gỡ bỏ không đúng cách để loại bỏ các phần mềm này, thì có thể gây ra sự cố hệ thống. Chính vì vậy bạn phải sử dụng tiện ích gỡ bỏ cài đặt được cung cấp bởi nhà cung cấp phần mềm chống virus tương ứng. 

Nếu bạn đang sử dụng Avast làm công cụ chống virus bảo vệ cho hệ thống, nhưng vì một lý do nào đó phải gỡ bỏ ứng dụng này, và đang gặp khó khăn thì Avast Clear sẽ là công cụ để giúp bạn gỡ cài đặt các phần mềm của Avast khỏi hệ thống một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Tính năng chính của tiện ích gỡ bỏ phần mềm Avast Clear:

1. Tự động phát hiện và gỡ cài đặt các phiên bản của phần mềm Avast trên máy tính.

2. Hoạt động cả trong chế độ Safe Mode và chế độ bình thường.

3. Không cần cài đặt và Hoàn toàn miễn phí


Hướng dẫn sử dụng Avast Clear để gỡ bỏ phần mềm diệt virus Avast

Avast Clear sẽ thực sự có ích trong trường hợp bạn không thể gỡ vỏ Avast theo cách thông thường. Để gỡ cài đặt các phần mềm Avast bằng Avast Clear bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Download Avast Clear

Bước 2: Kích đúp vào tập tin thực thi để khởi chạy Avast Clear 


Bước 3: Lựa chọn chế độ


Nhấp Yes để chọn Safe Mode: Nếu chọn chế độ này, bạn sẽ được yêu cầu lưu công việc để khởi động lại máy tính trong chế độ Safe Mode. Đây là chế độ được khuyên dùng.

Nhấp No để chọn chế độ thông thường: Bạn không cần khởi động lại máy tính.

Bước 4: Lựa chọn phần mềm muốn gỡ bỏ


Ở cả hai chế độ bạn đều phải chọn thư mục đã cài đặt phần mềm (nếu cài đặt trong thư mục mặc định bạn không cần thực hiện công việc này), chọn phần mềm để gỡ bỏ, trong chế độ Safe Mode, ứng dụng sẽ tự động phát hiện phần mềm Avast đã được cài đặt, nhưng bạn có thể thay đổi nếu muốn.

Nhấp Continue để Avast Clear tiến hành gỡ bỏ phần mềm. 


Bước 5: Khởi động lại máy tính và hoàn tất gỡ bỏ 


Trong cả hai chế độ, sau khi Avast Clear gỡ bỏ xong, sẽ yêu cầu người dùng khởi động lại máy tính để loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của Avast.


II-AVG REMOVER

AVG Remover sẽ loại bỏ tất cả các phần của cài đặt AVG của bạn từ máy tính của bạn, bao gồm các mục đăng ký (registry), tệp cài đặt (instalation files), các tệp của người dùng (user files)... AVG Remover là tùy chọn cuối cùng được sử dụng trong trường hợp quá trình cài đặt AVG bị gỡ bỏ hoặc sửa chữa đã thất bại nhiều lần. Tất cả thông tin cài đặt người dùng AVG sẽ bị xóa sau khi quá trình gỡ cài đặt hoàn tất, cũng như nội dung từ " Vault of Virus" và tất cả các mục khác liên quan đến cài đặt và sử dụng AVG. Bạn sẽ được hỏi trong quá trình gỡ bỏ để khởi động lại máy tính của bạn. Do đó, hãy đảm bảo hoàn thành công việc của bạn và lưu tất cả dữ liệu quan trọng trước khi sử dụng AVG Remover.


TẢI VỀ:


 Avast Clear (Avast Uninstall Utility).
 AVGRemover.


Công ty TNHH Tin Học Đô Nguyên
134/2B Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh - Việt Nam
Phân phối phần mềm diệt virus Avast & AVG tại Việt Nam. © 2019